Polski English Deutsch Fran?ais
kontakt
Strona g?ówna >> O firmie >> Dzia?alno??

Dzia?alno??

Witamy Panstwa na stronie firmy Eurobusiness-Haller.

Misj? naszej firmy jest dzia?alno?? proeksportowa i promocja polskiej my?li naukowo-technicznej oraz polskich przedsi?biorstw poprzez ich udzia? w renomowanych mi?dzynarodowych targach wynalazczo?ci, mi?dzynarodowych?targach bran?owych oraz w wyjazdowych misjach gospodarczych, w konferencjach.

?wiadczymy równie? najwy?szej jako?ci i w pe?nym zakresie tematycznym oraz j?zykowym us?ugi t?umaczeniowe.

Oferujemy kompleksow? koordynacj? i obs?ug? udzia?u firm w targach, konferencjach i misjach gospodarczych. Jeste?my?przedstawicielem w Polsce czo?owych korporacji targowych, m.in. firmy Reed Exhibitions, ?wiatowego lidera bran?y wystawienniczej.

Od pocz?tku naszej dzia?alno?ci z du?ym powodzeniem?promujemy polskie osi?gni?cia naukowo-techniczne na mi?dzynarodowych i krajowych targach wynalazczo?ci.

Jako?biuro t?umaczeń oferujemy naszym Klientom us?ugi najwy?szej jako?ci. T?umaczymy – na wiele j?zyków – zarówno teksty ogólne, jak i dokumenty specjalistyczne z ró?nych dziedzin. Nasi t?umacze posiadaj? d?ugoletnie do?wiadczenie oraz najwy?sze kwalifikacje j?zykowe i techniczne.

Naszym Klientom oferujemy ponad 20-letnie do?wiadczenie, wiedz? oraz narz?dzia zapewniaj?ce mo?liwo?? rozszerzenia dzia?alno?ci na nowe obszary rynkowe oraz pomoc w mi?dzynarodowych kontaktach handlowych bez barier j?zykowych.

Zapraszamy do wspó?pracy

Barbara Haller de Hallenburg-Illg
Prezes

konkursy wynalazczo?ci
彩89彩票 镇沅| 台南市| 乐平市| 尼木县| 龙陵县| 东兴市| 即墨市| 永济市| 云南省| 永德县| 准格尔旗| 文化| 曲水县| 梨树县| 昂仁县| 浦城县| 临安市| 阳西县| 专栏| 海安县| 崇仁县| 翼城县| 东宁县| 蓬溪县| 兴安盟| 宝应县| 荔浦县| 大兴区| 象州县| 澄城县| 三穗县| 化州市| 长垣县| 习水县| 子洲县| 固原市| 永修县| 五河县| 成安县| 北川| 洛隆县|