Polski English Deutsch Fran?ais
kontakt
Strona g?ówna >> O firmie >> Referencje

Referencje

O naszej wiarygodno?ci i rzetelno?ci ?wiadcz? liczne?wyró?nienia, odznaczenia i listy gratulacyjne przyznane przez Instytucje Rz?dowe oraz podzi?kowania i pisma referencje wystawione przez renomowane przedsi?biorstwa polecaj?ce nasze us?ugi jak równie? wieloletnia wspó?praca Eurobusiness-Haller z Departamentem ds. T?umaczeń Komisji Europejskiej oraz z renomowanymi koncernami mi?dzynarodowymi takimi jak firma Reed Exhibitions - ?wiatowy lider bran?y wystawienniczej.

Za dzia?alno?? promocyjn? i proeksportow?

  • Wyró?nienia , odznaczenia i nagrody?przyznane przez krajowe i zagraniczne instytucje za dzia?alno?? na rzecz promocji polskiej nauki.
  • Podzi?kowanie z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii z Zabrza za profesjonaln? organizacj? pawilonu polskiego i promocj? systemu POLCAS, opracowanego pod kierownictwem prof. Zbigniewa Religi, na targach Brussels Eureka w Brukseli i Concours Lepine w Pary?u oraz za organizacj? rozmów handlowych z o?rodkami kardiochirurgii we Francji.
  • Strona po?wi?cona polskim wynalazkom nagrodzonym na Targach Brussels Eureka w latach 1990 - 2001 w Ksi?dze Dziesi?ciolecia Polski Niepodleg?ej.

Za us?ugi t?umaczeniowe:

Posiadamy liczne?pisma potwierdzaj?ce wysok? jako?? realizowanych przez nas us?ug t?umaczeniowych, skierowane do nas mi?dzy innymi przez:

?

Dorkom GZE Vattenfall
konkursy wynalazczo?ci
彩89彩票 定陶县| 和田县| 盐亭县| 织金县| 衡阳市| 武乡县| 府谷县| 云梦县| 辽阳县| 揭西县| 巩义市| 玛沁县| 陇南市| 霞浦县| 友谊县| 凌源市| 卢龙县| 余庆县| 永宁县| 临朐县| 岳阳县| 泉州市| 开阳县| 泸定县| 贵南县| 白银市| 兰考县| 视频| 新巴尔虎右旗| 连城县| 克什克腾旗| 百色市| 金秀| 神木县| 延寿县| 庄浪县| 漯河市| 来宾市| 阳高县| 延吉市| 仁怀市|