Polski
kontakt
Viscom Niemcy

Viscom Niemcy

Mi?dzynarodowe Targi Reklamy i Komunikacji Wizualnej

Oficjalna strona Targów: https://www.viscom-messe.com/en/

Termin:?co roku

Najbli?sza edycja: 7-9 styczeń 2020

Miejsce:?Niemcy, Exhibition Centre Düsseldorf, Hale 13 i 14, East Entrance

?

PATRONATY:?

?

Targi "VISCOM" organizowane s? od 25 lat przez REED EXHIBITIONS - ?wiatowego lidera w bran?y wystawienniczej.

Jest to najwi?ksze w ?wiecie wydarzenie marketingowe w bran?y komunikacji wizualnej, reklamowej i poligraficznej odwiedzane przez kadr? zarz?dzaj?c?, decydentów ds. zakupów i marketingu.

Dzi?ki wprowadzeniu podzia?u na 6 sektorów struktura targów jest jeszce bardziej przejrzysta.

Viscom dzieli si? na nast?puj?ce obszary:

 • wydruk wielkoformatowy
 • tworzenie oznakowań
 • reklama cyforwa
 • POS display
 • POS opakowania
 • projektowanie obiektów

Targom towarzysz? liczne imprezy dodatkowe: konferencje, seminaria, pokazy...

 • Znaki
 • Znaki pod?wietlone/wystawy
 • Pojedyncze znaki
 • Drukowanie strumieniowe w przemy?le
 • Systemy nawigacyjne i systemy drogowskazów
 • Etykietowanie ostrzegawcze i zwi?zane z bezpieczeństwem
 • Panele maszynowe i kontrolne
 • Rozdrabnianie tkanin
 • Druki
 • Produkty promocyjne
 • Znaczki
 • Grawerowanie
 • Etykiety
 • Drukowanie z u?yciem efektów specjalnych
 • Digital signage < reklama cyfrowa >
 • Technologia prezentacji
 • Ambientowe media
 • Elementy/Produkty ukończone
 • Materia?y
 • Usuwanie odpadów ze ?rodowiska
 • Sprz?t do pracy
 • Sprz?t komputerowy i oprogramowanie
 • Monta? i transport
 • Narz?dzia
 • Us?ugi
 • Producenci, dystrybutorzy i nabywcy znaków i o?wietlenia znaków reklamowych
 • Firmy zajmuj?ce si? budowaniem stoisk i wyposa?eniem sklepów
 • Firmy zajmuj?ce si? wykończeniem tkanin oraz haftem
 • Firmy zajmuj?ce si? reklam? zewn?trzn?
 • Firmy zajmuj?ce si? systemami neonowymi i reklamuj?cymi o?wietlenie
 • Architekci i projektanci
 • Przedstawiciele firm wysy?kowych oraz sieci domów towarowych
 • Przedstawiciele sektora publicznego, transportu i komunikac
 • Dyrektorzy dzia?ów marketingu z dziedzin przemys?u, handlu i dystrybucji
 • Zak?ady kserograficzne
 • Zak?ady fotograficzne
 • Drukarnie cyfrowe
 • Drukarnie sitowe
 • Dekoratorzy wystaw
 • Agencje planowania przestrzennego
 • Reklamodawcy
 • Dostawcy systemów Digital Signage
 • Dekoratorzy wystaw sklepowych
 • Producenci druków fleksograficznych i grawerzy

Ponad 8?000 odwiedzaj?cych

250 mi?dzynarodowych producentów i dystrybutorów

Pliki do pobrania:

POBIERZ DARMOWE WEJ?CIóWKI NA TARGI!

Kod:

if22-6csb-eej5-dubd

?

W celu skorzystania z kodu nale?y:

 1. Wprowadzi? kod w okienko na stronie?Viscom Ticket Shop?(w zak?adce Voucher Redemption).
 2. Nast?pnie zalogowa? si? na swoje konto lub dokona? rejestracji. Po dokonaniu rejestracji has?o zostanie wys?ane na podany adres email.
 3. Po zalogowaniu si? na konto, znajd? państwo wej?ciówk? w formie PDF. Wej?ciówka zostanie równie? wys?ana na adres mailowy.

Uwaga, powy?szy kod jest kodem wielorazowego u?ytku. Kod mo?e by? zrealizowany na miejscu w Dusseldorfie przy wej?ciu na targi. ?

Antonina Zygmunt-P?oskońska

Project Manager

Tel.: +48 32?355 38 00

e-mail: antonina@haller.pl

konkursy wynalazczo?ci
彩89彩票 武清区| 临海市| 西充县| 高陵县| 隆昌县| 桦南县| 万山特区| 伊春市| 什邡市| 玉门市| 镇坪县| 克什克腾旗| 安龙县| 通海县| 仁化县| 栾城县| 永宁县| 山丹县| 乡城县| 九龙坡区| 平远县| 定远县| 长子县| 定边县| 固镇县| 黔东| 吴川市| 永昌县| 辽阳市| 昌都县| 闸北区| 云安县| 会东县| 礼泉县| 静海县| 二手房| 无锡市| 呼伦贝尔市| 墨玉县| 万年县| 松滋市|