Polski
kontakt
Viscom Niemcy

Viscom Niemcy

Mi?dzynarodowe Targi Reklamy i Komunikacji Wizualnej

Oficjalna strona Targów: https://www.viscom-messe.com/en/

Termin:?co roku

Najbli?sza edycja: 7-9 styczeń 2020

Miejsce:?Niemcy, Exhibition Centre Düsseldorf, Hale 13 i 14, East Entrance

?

PATRONATY:?

?

Targi "VISCOM" organizowane s? od 25 lat przez REED EXHIBITIONS - ?wiatowego lidera w bran?y wystawienniczej.

Jest to najwi?ksze w ?wiecie wydarzenie marketingowe w bran?y komunikacji wizualnej, reklamowej i poligraficznej odwiedzane przez kadr? zarz?dzaj?c?, decydentów ds. zakupów i marketingu.

Dzi?ki wprowadzeniu podzia?u na 6 sektorów struktura targów jest jeszce bardziej przejrzysta.

Viscom dzieli si? na nast?puj?ce obszary:

 • wydruk wielkoformatowy
 • tworzenie oznakowań
 • reklama cyforwa
 • POS display
 • POS opakowania
 • projektowanie obiektów

Targom towarzysz? liczne imprezy dodatkowe: konferencje, seminaria, pokazy...

 • Znaki
 • Znaki pod?wietlone/wystawy
 • Pojedyncze znaki
 • Drukowanie strumieniowe w przemy?le
 • Systemy nawigacyjne i systemy drogowskazów
 • Etykietowanie ostrzegawcze i zwi?zane z bezpieczeństwem
 • Panele maszynowe i kontrolne
 • Rozdrabnianie tkanin
 • Druki
 • Produkty promocyjne
 • Znaczki
 • Grawerowanie
 • Etykiety
 • Drukowanie z u?yciem efektów specjalnych
 • Digital signage < reklama cyfrowa >
 • Technologia prezentacji
 • Ambientowe media
 • Elementy/Produkty ukończone
 • Materia?y
 • Usuwanie odpadów ze ?rodowiska
 • Sprz?t do pracy
 • Sprz?t komputerowy i oprogramowanie
 • Monta? i transport
 • Narz?dzia
 • Us?ugi
 • Producenci, dystrybutorzy i nabywcy znaków i o?wietlenia znaków reklamowych
 • Firmy zajmuj?ce si? budowaniem stoisk i wyposa?eniem sklepów
 • Firmy zajmuj?ce si? wykończeniem tkanin oraz haftem
 • Firmy zajmuj?ce si? reklam? zewn?trzn?
 • Firmy zajmuj?ce si? systemami neonowymi i reklamuj?cymi o?wietlenie
 • Architekci i projektanci
 • Przedstawiciele firm wysy?kowych oraz sieci domów towarowych
 • Przedstawiciele sektora publicznego, transportu i komunikac
 • Dyrektorzy dzia?ów marketingu z dziedzin przemys?u, handlu i dystrybucji
 • Zak?ady kserograficzne
 • Zak?ady fotograficzne
 • Drukarnie cyfrowe
 • Drukarnie sitowe
 • Dekoratorzy wystaw
 • Agencje planowania przestrzennego
 • Reklamodawcy
 • Dostawcy systemów Digital Signage
 • Dekoratorzy wystaw sklepowych
 • Producenci druków fleksograficznych i grawerzy

Ponad 8?000 odwiedzaj?cych

250 mi?dzynarodowych producentów i dystrybutorów

Pliki do pobrania:

POBIERZ DARMOWE WEJ?CIóWKI NA TARGI!

Kod:

if22-6csb-eej5-dubd

?

W celu skorzystania z kodu nale?y:

 1. Wprowadzi? kod w okienko na stronie?Viscom Ticket Shop?(w zak?adce Voucher Redemption).
 2. Nast?pnie zalogowa? si? na swoje konto lub dokona? rejestracji. Po dokonaniu rejestracji has?o zostanie wys?ane na podany adres email.
 3. Po zalogowaniu si? na konto, znajd? państwo wej?ciówk? w formie PDF. Wej?ciówka zostanie równie? wys?ana na adres mailowy.

Uwaga, powy?szy kod jest kodem wielorazowego u?ytku. Kod mo?e by? zrealizowany na miejscu w Dusseldorfie przy wej?ciu na targi. ?

Antonina Zygmunt-P?oskońska

Project Manager

Tel.: +48 32?355 38 00

e-mail: antonina@haller.pl

konkursy wynalazczo?ci
彩89彩票 安乡县| 邵阳市| 鄂尔多斯市| 筠连县| 平昌县| 茶陵县| 天台县| 石景山区| 梁河县| 年辖:市辖区| 新密市| 秦皇岛市| 年辖:市辖区| 大名县| 楚雄市| 宜兰市| 老河口市| 甘谷县| 公主岭市| 昂仁县| 曲阳县| 保德县| 临漳县| 临夏市| 奎屯市| 竹北市| 宁强县| 宜宾市| 广宁县| 明溪县| 方正县| 同心县| 龙海市| 乐东| 长宁区| 阿克苏市| 和龙市| 都匀市| 清苑县| 九龙城区| 莎车县|