Polski
kontakt
EuroInvent

EuroInvent

Europejskie Targi Kreatywno?ci i Wynalazczo?ci

Oficjalna strona Targów:?www.euroinvent.org?

Oficjalny Przedstawiciel w Polsce:?Eurobusiness-Haller

Kolejna edycja:?21-23?maja 2020 r.

Miejsce:?Palace of Culture, Iasi, Rumunia

EUROINVENT? to Europejskie Targi Kreatywno?ci i Wynalazczo?ci, których 12. edycja odb?dzie si? w Iasi, w Rumuni w dniach od 21 do 23 maja 2020 roku. Te pr??nie rozwijaj?ce si? targi skupiaj? si? na promowaniu kreatywno?ci i innowacji w kontek?cie Europejskim.

Spo?ród organizatorów targów nale?y wymieni? instytucje takiej jak:

 • Romanian Inventors Forum (Rumuńskie Forum Wynalazców),
 • Europe Direct Iasi (Centrum Informacyjne Komisji Europejskiej),
 • Uniwersytet Techniczny im. Gheorghe Asachi w Iasi,
 • Uniwersytet Alexandru Ioan Cuza w Iasi.

Aktywny udzia? w targach bior? nie tylko naukowcy i wynalazcy, ale równie? stowarzyszenia, fundacje oraz instytucje wspieraj?ce rozwój i kreatywno??. Prezentuj?c dzia?alno?? i osi?gni?cia szkó? technicznych, instytucji szkolnictwa wy?szego, jednostek badawczych, indywidualnych wynalazców oraz firm, EuroInvent przyczynia si? nie tylko do post?pu technicznego i technologicznego, ale równie? do poprawy warunków i jako?ci ?ycia.

Nadrz?dnymi celami targów s?:

 • popularyzacja osi?gni?? naukowych,
 • pomoc w nawi?zywaniu kontaktów i wspó?pracy,
 • tworzenie i rozwijanie koncepcji badawczych,
 • transfer technologii,
 • wdra?anie wynalazków,
 • ocena warto?ci naukowej wynalazków

Kategorie wynalazków:

 1. ?rodowisko naturalne- kontrola zanieczyszczeń
 2. Energia i zrównowa?ony rozwój
 3. Rolnictwo i przemys? spo?ywczy
 4. Medycyna- opieka zdrowotna- kosmetyki
 5. Urz?dzenia przemys?owe i laboratoryjne
 6. In?ynieria mechaniczna - metalurgia
 7. Budynki i materia?y
 8. Przemys? lotniczy, motoryzacyjny i transport
 9. Przemys? chemiczny i tekstylny
 10. Technologia informacyjna i komunikacja
 11. Drukowanie i reklama
 12. Bezpieczeństwo, ochrona i ratownictwo
 13. Sport, gry i czas wolny
 14. Inne
 15. Innowacyjne badania naukowe
  (Studenci studiów magisterskich, doktoranckich i post doktoranckich…)

W targach mog? bra? udzia? wynalazki, które zosta?y obj?te ochron? patentow? nie wcze?niej ni? w okresie ostatnich siedmiu lat, oraz nie by?y jeszcze prezentowane podczas EuroInvent.

Wynalazki mog? by? prezentowane w formie: plakatu, prototypu, gotowego produktu, prezentacji multimedialnej, etc. Skrócony opis i dane kontaktowe b?d? opublikowane w oficjalnym katalogu.

Podczas 11. edycji targów w roku 2019, wynalazcy z 42 krajów w tym: Rumuni, Mo?dawii, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Hiszpanii, Korei, Malezji, Indonezji, Egiptu, Turcji, Iranu, Ukrainy i Rosji, zaprezentowali wspólnie ponad 600 wynalazków. W ciagu trzech dni, targi odwiedzi?o ponad 7000 zwiedzaj?cych.

Manager projektu:

Edyta Wo?czyk

tel. 32 355 38 01

e.wolczyk@haller.pl


Dane kontaktowe:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
Wprowad? kod z obrazka
konkursy wynalazczo?ci
彩89彩票 永济市| 东乡族自治县| 句容市| 水富县| 嵩明县| 辽宁省| 临沧市| 贞丰县| 张家口市| 京山县| 察雅县| 乃东县| 昆明市| 鹿邑县| 乐昌市| 桃江县| 贵港市| 烟台市| 会昌县| 大丰市| 长岭县| 吉林市| 元江| 武山县| 南岸区| 开鲁县| 台东市| 新干县| 盐亭县| 富川| 鄢陵县| 都安| 灵丘县| 江阴市| 晋宁县| 贵定县| 双柏县| 托克逊县| 昌黎县| 兴和县| 佛坪县|