Polski
kontakt
KIDE Tajwan

KIDE Tajwan

Mi?dzynarodowe Targi Wynalazczo?ci i Designu KIDE

Oficjalna strona Targów:?www.wiipa.org.tw

Oficjalny Przedstawiciel w Polsce: Eurobusiness-Haller

Kolejna edycja: 11-13 grudnia 2020

Miejsce: Mi?dzynarodowe Centrum Kongresowe w Kaohsiung, Tajwan?

Mamy przyjemno?? zaprosi? Państwa do udzia?u w kolejnej edycji Mi?dzynarodowych Tajwańskich Targów Wynalazczo?ci i Designu KIDE 2020. Targi KIDE s? organizowane przez ?wiatowe Stowarzyszenie W?asno?ci Intelektualnej i Wynalazczo?ci (WIIPA) oraz Tajwańskie Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Produktów Innowacyjnych (TIPPA). Odb?d? si? w dniach 11-13 grudnia 2020 r. w Mi?dzynarodowym Centrum Kongresowym znajduj?cym si? w sercu malowniczego tajwańskiego Kaohsiung.

Lokalizacja targów jest nieprzypadkowa. Kaohsiung silnie wspiera rozwój ekologii, technologii, kultury i innowacyjno?ci. Dzi?ki swojej bogatej historii i kulturze oraz spektakularnym warunkom naturalnym (po??czenie gór i morza) miasto jest prawdziw? atrakcj? turystyczn?.

Targi KIDE to po??czenie wynalazczo?ci, designu, i mi?dzynarodowej konferencji. Misj? targów jest ??czenie innowacyjno?ci z przedsi?biorczo?ci?, co w ubieg?ym roku uda?o si? osi?gn?? dzi?ki przyci?gni?ciu wystawców z ponad 20 krajów, którzy ??cznie zaprezentowali ponad 330 wynalazków.

Targi umo?liwiaj? wystawcom profesjonaln? prezentacj? i promocj? produktów, stwarzaj?c ku temu idealne warunki. Prezentacja wynalazków podczas KIDE to pierwszy krok do nawi?zania kontaktów biznesowych z azjatyckimi producentami, inwestorami, oraz podmiotami zainteresowanymi wspó?prac?.

PATRONAT HONOROWY NAD PAWILONEM POLSKIM:

?

? ?

Stadium wynalazku:

- produkt handlowy

- model prototyp

- wdro?enie w skali laboratoryjnej

- plan fotografia

Kategoria Wynalazku:

- Rolnictwo

- urz?dzenia audiowizulane

- przemys? samochodowy, transportowy

- Chemia

- Elektryka/ elektronika

- Przedmioty urzytku domowego

- Design przemys?owy

- Produkty biurowe

- Druk i opakowania

- odzie?, tkaniny, ubiór

- Biotechnolgia, zdrowie i medycyna

- Budownictwo

- Edukacja

- Ekologia i odnawialne ?ród?a energii

- ITC i multimedia

- Maszyny i urz?dzenia

- Kosmetyki

- Sport i gry

  • Jednostki sfery nauki
  • Przemys? (mikro, ma?e ?rednie oraz du?e przedsi?biorstwa)
  • Twórcy indywidualni
  • M?odzi wynalazcy
  • Przemys?
  • O?rodki naukowo-badawcze
  • Inwestorzy
  • Firmy konsultingowe
  • Wynalazcy
  • inni

SPOSóB WYSTAWIENIA SI? NA TARGACH

Polscy wystawcy prezentuj? swe wynalazki na wspólnym stoisku, tworz?cym tzw ?Pawilon polski”. Eurobusiness-Haller, wy??czny przedstawiciel targów na Polsk?, zapewnia wszystkim polskim wystawcom kompleksow? organizacj?, promocj? oraz obs?ug? udzia?u w targach, w tym: pomoc przy opracowaniu materia?ów promocyjnych pomoc. Obecno?? przedstawicieli firmy wystawiaj?cej nie jest konieczna. Pierwsze dwa dni targów s? zamkni?te dla szerokiej publiczno?ci i przeznaczone na prezentacj? wynalazków przed jury, na rozmowy ze biznesowymi zwiedzaj?cymi. Trzeci dzień targów jest otwarty dla wszystkich zwiedzaj?cych.

NAGRODY i WYRó?NIENIA oraz KATEGORIE OCENY WYNALAZKóW

Wynalazki prezentowane na Targach bior? udzia? w konkursie wynalazków i osobnym konkursie dla designu. W konkursie dla wynalazków zg?oszenia s? oceniane przez jury w 18 ró?nych kategoriach, mi?dzy innymi przemys? samochodowy i transport, urz?dzenia audio-video, biotechnologia zdrowie i medycyna, przemys?, ?rodowisko naturalne i energia odnawialna. W konkursie designu zg?oszenia oceniane s? w 12 ró?nych kategoriach jak np. design w sztuce i r?kodziele, design przemys?owy, design w multimediach, komunikacja wizualna etc. Cz?onkowie jury targów KIDE przyznaj? medale z?ote, srebrne i br?zowe. Podczas targów przyznawane s? te? nagrody specjalne wr?czane przez autoryzowane delegacje spoza Tajwanu.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

Edyta Wo?czyk, tel.: 32 355 38 01?

kom. +48 602 647 007,

e.wolczyk@haller.pl?

www.phmnnoc.tw


Dane kontaktowe:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
Wprowad? kod z obrazka
konkursy wynalazczo?ci
彩89彩票 沙田区| 中卫市| 海南省| 齐齐哈尔市| 织金县| 泸水县| 峨眉山市| 修文县| 太湖县| 天台县| 太仓市| 辽阳县| 兴和县| 黔南| 永川市| 会昌县| 海原县| 舒兰市| 昌都县| 静安区| 东明县| 灵武市| 湖口县| 黑水县| 平顺县| 廉江市| 渭南市| 河北省| 白山市| 陵川县| 阿勒泰市| 敦煌市| 财经| 六枝特区| 靖远县| 云南省| 松溪县| 延吉市| 崇文区| 邛崃市| 延川县|