Polski English Deutsch Fran?ais
kontakt
Strona g?ówna >> Oferta >> T?umaczenia

T?umaczenia

Profesjonalne us?ugi t?umaczeniowe ?bez granic” od 1990 roku

Do?wiadczenie wynikaj?ce zd?ugoletniej dzia?alno?ci w bran?y t?umaczeniowej, zdobywane i stale polepszane od 1990 roku, sprawia, ?e nasi Klienci spokojni s? o najwy?sz??jako?? oraz terminowo?? wykonywanych przez nas wszelkich us?ug t?umaczeniowych, a tak?e sprawno?? organizacyjn? i wysok? kultur? obs?ugi przy realizacji zleceń.

Dzi?ki wspó?pracy z zespo?em ponad 500 profesjonalnych t?umaczy z ca?ej Polski oraz z zagranicy, mo?emy podj?? si? wykonania dowolnego t?umaczenia z ka?dej dziedziny i na wiele ró?nych j?zyków ?wiata.

Obs?ugujemy bardzo liczne i wymagaj?ce firmy i instytucje zarówno w kraju jak i za granic?. Od 2004 roku do grona naszych zleceniodawców do??czy?a Dyrakcja Generalna ds. T?umaczeń Komisji Europejskiej. W ramach umowy przet?umaczyli?my ju? tysi?ce stron dokumentów i dyrektyw Unii Europejskiej dot. ró?nych zagadnień, bran?, dziedzin,

Referencje?wystawiane przez odbiorców naszych us?ug t?umaczeniowych to najlepsza wizytówka naszej firmy.

Serdecznie zapraszamy do wspó?pracy.

?

konkursy wynalazczo?ci
彩89彩票 根河市| 大宁县| 德格县| 盐边县| 兴宁市| 玉林市| 洪泽县| 江川县| 武穴市| 仙居县| 若羌县| 滕州市| 比如县| 福建省| 壤塘县| 闻喜县| 沂水县| 长宁县| 绥德县| 灵石县| 泰兴市| 卫辉市| 衡山县| 双辽市| 白山市| 道真| 水富县| 富锦市| 抚宁县| 镇原县| 蕲春县| 陇南市| 浦东新区| 宝鸡市| 昌黎县| 肇源县| 剑川县| 高雄市| 民乐县| 东台市| 镇原县|