Polski English Deutsch Fran?ais
kontakt
Strona g?ówna >> Oferta >> T?umaczenia >> Oferta t?umaczeń >> T?umaczenia pisemne

T?umaczenia pisemne

Wykonujemy t?umaczenia we wszystkich kombinacjach j?zykowych z grupy j?zyków europejskich oraz pozaeuropejskich. Wspó?pracujemy jedynie ze sprawdzonymi przez nas zawodowymi t?umaczami, korektorami i native speakerami.

Oferujemy:

T?UMACZENIA ZWYK?E – najbardziej popularna us?uga w ramach t?umaczenia pisemnego. Wykonywane jest przez sprawdzonego t?umacza – specjalist? z danej dziedziny.

T?UMACZENIA PRZYSI?G?E – polega na przek?adzie j?zykowym dokumentów urz?dowych, procesowych i uwierzytelnianiu obcoj?zycznych odpisów takich dokumentów, a tak?e na po?wiadczaniu t?umaczeń wykonanych przez inne osoby. Do po?wiadczania t?umaczeń oraz po?wiadczania odpisów pism t?umacz przysi?g?y u?ywa specjalnej piecz?ci. T?umaczenie przysi?g?e przekazywane jest klientowi jedynie w formie pisemnej.

T?UMACZENIA DO PUBLIKACJI – us?uga ta obejmuje t?umaczenie, korekt? stylistyczn? i gramatyczn? oraz – przy t?umaczeniu na j?zyk obcy – weryfikacj? t?umaczenia przez native speakera dla którego dany j?zyk jest j?zykiem ojczystym.

WERYFIKACJA – to dodatkowa us?uga polegaj?ca na wnikliwym porównaniu t?umaczenia z orygina?em pod wzgl?dem poprawno?ci t?umaczenia. Celem weryfikacji jest ocena jako?ci t?umaczenia.

OGóLNE WARUNKI WSPó?PRACY

  • T?umaczone dokumenty przekazujemy klientowi w formie zgodnej z orygina?em lub innej, wed?ug ?yczenia zleceniodawcy.
  • Termin realizacji zlecenia liczony jest od momentu potwierdzenia przyj?cia zamówienia, w oparciu o dni robocze, od godz. 8.30 do godz. 16.00. Na specjalne ?yczenie klienta t?umaczenie dostarczamy równie? po godz. 16.00 oraz w weekendy.
  • Jednostk? rozliczeniow? t?umaczeń pisemnych jest strona tekstu przet?umaczonego zawieraj?ca 1500 znaków ze spacjami. W przypadku t?umaczeń przysi?g?ych jednostk? rozliczeniow? jest strona tekstu przet?umaczonego zawieraj?ca 1125 znaków ze spacjami.
  • Gotowe t?umaczenie dostarczamy drog? elektroniczn?, poczt? lub kurierem.
konkursy wynalazczo?ci
彩89彩票 五河县| 无为县| 高州市| 顺昌县| 宁河县| 威远县| 象山县| 和田县| 平阴县| 卢龙县| 那曲县| 郎溪县| 阿图什市| 和平区| 新乡县| 镇巴县| 洪泽县| 罗源县| 铁力市| 伽师县| 莎车县| 普兰店市| 澄迈县| 恭城| 德钦县| 桂东县| 陕西省| 万宁市| 建昌县| 邯郸县| 乐业县| 新巴尔虎右旗| 偏关县| 西宁市| 磐安县| 镇巴县| 宕昌县| 新河县| 拜城县| 射洪县| 台江县|