Polski English Deutsch Fran?ais
kontakt
Strona g?ówna >> Regulamin Cookie

Regulamin Cookie

Polityka dotycz?ca u?ywania Ciasteczek

Niniejsza Polityka dotycz?ca Ciasteczek odnosi si? do serwisu internetowego www.phmnnoc.tw. Je?eli korzystasz z serwisu www.phmnnoc.tw, wyra?asz zgod? na u?ywanie ciasteczek zgodnie z niniejsz? polityk?.
Je?eli nie wyra?asz zgody na u?ywanie ciasteczek, mo?esz o tym zdecydowa? zmieniaj?c ustawienia swojej przegl?darki internetowej lub zrezygnowa? z u?ywania strony www.phmnnoc.tw.

Czym s? pliki Cookies (?Ciasteczka”)?

Ciasteczka (ang. cookies) s? to informacje tekstowe wysy?ane przez serwer WWW i zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie u?ytkownika. Ciasteczka zawieraj? najcz??ciej informacj? o stronie, która je wygenerowa?a, unikalny numer oraz czas przechowywania. Domy?lnie tylko serwer, który wygenerowa? Ciasteczko, mo?e je odczyta?.

Do czego stosowane s? pliki Cookies?

Ciasteczka s? stosowane celem:

  • optymalizacji korzystania z serwisu internetowego
  • wygody u?ytkowania serwisu
  • dostosowania zawarto?ci stron do preferencji u?ytkowników
  • do zbierania anonimowych statystyk

Ciasteczka s? stosowane najcz??ciej w przypadku korzystania z takich mechanizmów stron jak: liczniki odwiedzin, sondy, zakupy przez stron?, strony wymagaj?ce logowania, wy?wietlanie reklam, monitorowanie aktywno?ci odwiedzaj?cych i innych.

Ciasteczka u?ywane na stronie www.phmnnoc.tw nie s? u?ywane do identyfikacji to?samo?ci u?ytkowników.
Pliki cookies nie powoduj? zmian konfiguracyjnych komputerze, tablecie lub smartphonie U?ytkownika.

Z jakich plików Cookies korzystamy?

Na stronie www.phmnnoc.tw mog? by? stosowane dwa rodzaje plików Cookie:

  • sesyjne – pozwalaj? na korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, s? kasowane po zamkni?ciu przegl?darki.
  • sta?e – pozwalaj? na korzystanie z niektórych funkcji serwisu, gromadz? dane statystyczne – pozostaj? na Twoim dysku do czasu ich wyga?ni?cia.

Korzystaj?c z serwisu www.phmnnoc.tw, mo?esz otrzyma? ciasteczka z serwisów zewn?trznych wspó?pracuj?cych podmiotów: Facebook, Google.

Usuwanie plików Cookies

Przegl?darki internetowe domy?lnie zezwalaj? w ustawieniach na przyjmowanie ciasteczek.
Masz mo?liwo?? zmiany tych ustawień tj. zmian? aby ciasteczka by?y blokowane w ca?o?ci, cz??ci lub aby przegl?darka informowa?a nas w przypadku, gdy ciasteczka s? zapisywane na twoim urz?dzeniu.
Szczegó?owe informacje na tema blokowania Ciasteczek, znajdziesz na stronie lub w pomocy twórcy oprogramowania przegl?darki, z której Korzystasz.
Pami?taj jednak, ?e je?li zdecydujesz si? na blokad? ciasteczek, mo?e to negatywnie wp?yn?? lub uniemo?liwi? funkcjonowanie okre?lonych funkcji, czy obszarów strony.

konkursy wynalazczo?ci
彩89彩票 舟山市| 宿迁市| 黑水县| 梁平县| 随州市| 青田县| 仲巴县| 惠东县| 蒙城县| 托克逊县| 南川市| 图们市| 河池市| 土默特右旗| 璧山县| 湘阴县| 南郑县| 大安市| 十堰市| 达日县| 徐汇区| 宁蒗| 尼木县| 楚雄市| 雅江县| 汤原县| 凌云县| 济阳县| 丰台区| 新龙县| 寿阳县| 平凉市| 靖安县| 台中县| 烟台市| 安化县| 会东县| 绥阳县| 公安县| 寿阳县| 咸阳市|